Kallelse till extra föreningsstämma

Onsdagen 8:e februari 2023 klockan 19:00 på TEATER TR3, Rosenlundsgatan 12  Stockholm.

BRF Skinnarviksberget står inför sitt viktigaste ekonomiska beslut efter föreningens bildande och köpet av byggnaden. Resultatet av beslutet kommer påverka oss alla som bor här så styrelsen uppmanar alla medlemmar att sätta er in i siffrorna och rösta på stämman. Valet av väg kan komma att påverkar enskilda medlemmars möjlighet att bo kvar samt framtida värde för våra lägenheter. Styrelsen har sammanställt ett bakgrundsmaterial som vi tror ger en samlad bild av läget.


Skulle du vara bortrest eller på annat sätt oförmögen att delta på denna extra stämma så finns det en möjlighet att via fullmakt ge en granne uppdraget att rösta i ditt ställe.

Vi hoppas på att se er alla på extra stämman den 8:e februari!


Styrelsen

Uppdaterat den 25 januari

Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång. Äldre exemplar finns under Arkiv.