Välkommen till Brf Skinnarviksberget Nr2

    Viktig information om fönsterrenoveringen

 

Som vi informerat om tidigare har Träfönsterspecialisten dragits med förseningar i sitt arbete. Den största anledningen har varit att mängden rötskador som finns i den östra delen av huset varit långt fler än vad som kunnat förutspås.


Inför start gjordes en uppskattning av ungefärligt antal rötskador genom att ett antal lägenheter besiktades, men det var omöjligt att veta exakt hur stort utfallet skulle bli.

 

Med tanke på att vi går mot kallare väder har styrelsen tillsammans med vår projektledare Kristina Vilson och Träfönsterspecialisten kommit fram till att vi pausar arbetet.

 

Det innebär att inga nya lägenheter kommer att påbörjas, förutom de lägenheter där arbetet pågår, de ska renoveras klart nu i höst. Därefter tar projektet paus.

 

Brytpunkten är de lägenheter som skulle påbörjats den 1 oktober. Ni som ingår i den aviseringen, och som redan lämnat era nycklar, kommer att få tillbaka nyckeln.

 

De lägenheter som aviserats från 1 oktober och framåt, alltså de åtta lägenheter som av olika anledningar inte har lämnat tillträde enligt avisering samt fönster till alla allmänna utrymmen, kommer att renoveras under våren 2020.

 

Berörda hushåll får inom kort en lapp i brevlådan så att ni vet att era lägenheter tillhör de som skjuts fram till våren.

 

Målet och önskan för alla parter har naturligtvis varit att vi skulle kunna avsluta projektet nu i oktober, men vi anser att detta är den bästa lösningen.

 

Har ni frågor kontakta styrelsen styrelsen@brfskinnarviksberget2.se eller vår projektledare Kristina Vilson (projekt@storholmendirekt.se).

 

Hälsningar

Styrelsen

Publicerat 4 oktober


Klicka på haren för att läsa förra numret av På gång i huset. Äldre exemplar finns under Arkiv.


Copyright © All Rights Reserved